Informacja Prawna

Informacje ogólne

Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW Autoryzowanego Partnera Netii zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez gwarancji co do ich treści. Autoryzowany Partner Netii nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu. Z uwagi na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Autoryzowany Partner Netii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii wystąpić. Autoryzowany Partner Netii nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Autoryzowanego Partnera Netii za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Stron Autoryzowanego Partnera Netii w tym do układu graficznego oraz do zamieszczonych na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Autoryzowanego Partnera Netii, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane, zmieniane, przechowywane ani w inny sposób, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Autoryzowanego Partnera Netii, poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do użytkownika odwiedzającego Strony Netii oraz pojedynczą kopią w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera. Autoryzowany Partner Netii jest uprawniony do posługiwania się znakami towarowymi wykorzystanymi na Stronach Autoryzowanego Partnera Netii.

Pliki Cookie

Autoryzowany Partner Netii wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika) na swoich stronach internetowych.